14 dagars ångerrätt

 Du har alltid 14 dagars ångerrätt på webbshoppen från det att du tagit emot din symaskin, enligt Distansavtalslagen 10 §. Väljer du att returnera din vara inom 14 dagar svarar du för returfrakten. Ångerrätten gäller inte våra företagskunder utan här gäller köplagens villkor.

När du som konsument handlar i en affär har du ingen laglig rätt att ångra köpet. Om du däremot köper något på postorder, via telefon, TV, Internet eller vid hemförsäljning har du 14 dagars ångerrätt.

Ej uthämtad vara

För alla paket som inte hämtas ut debiterar Tygfinessen.se kunden en avgift på 300 kr. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering, sammanlagt. Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och skicka tillbaka det till oss. Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ej uthämtat och debiteras därefter. Att returnera paketet är billigare än att inte hämta ut det.

Regler vid retur gällande ångerrätt

Följande måste uppfyllas vid åberopade av ångerrätt:

-Ta kontakt med butiken - Kvittot ska bifogas med returen. - Produkten skall ej vara använd eller trasig. - Produkten skall returneras i dess produktkartong samt med dess inneremballage. - Vid retur skall produkten vara komplett med samtliga tillbehör. - Packetet skall skickas till butiken, INTE till ombud. - Som konsument har du rätt att återfå pengarna inom 30 dagar om du häver köpet den dag då Tyg-Finessen har mottagit din beställning. - Produkten skall returneras till följande adress:    Tyg-Finessen Stora Östergatan 9 271 34 Ystad

Så här går du tillväga vid en retur när du handlat i webbshoppen:

1. För att returnera produkten krävs originalkvitto, den oskadda och oanvända varan i oskadd originalförpackning med allt innehåll. 2. Produkten skickas tillbaka per post. Returadressen står nederst på sidan. 3. Du kan använda dig av tjänsten Företagspaket 1600 på Posten. 4. Emballera varan väl, då du är ansvarig för att varan är i oförändrat samt oskadat skick när den når oss. Vid eventuell fraktskada kontaktar vi dig så att du kan göra en reklamation till Posten. 5. Spara inlämningskvittot från posten. Om varan inte skulle komma fram till oss måste du ha detta för att kunna reklamera till Posten. 6. Väljer du att skicka din vara icke rekommenderat ansvarar du för varan tills den mottagits på webbshoppen. 7.Om ett paket är dåligt inslaget och skadas är det inte transportören som ansvarar för det skadade innehållet. Ansvaret faller på den som har slagit in paketet, det vill säga avsändaren. Det innebär att man inte får ekonomisk ersättning för ett för dåligt inslaget paket.

Försäljning till minderåriga

Tyg-Finessen får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Garanti och reklamation

Vi på Tyg-Finessen vill att du som kund känner dig trygg hos oss. Vi ger dig därför 2+3* års garanti på husqvarna och PFAFF samt 2 års garanti på Singer. Enligt Konsumentköplagen har du tre års reklamationsrätt från det att du köpt din produkt. Läs mer nedan om reklamation. * 2 års garanti på arbete samt reservdelar, ytterligare 3 års garanti på alla reservdelar.

Konsumentköpslagen om reklamationsrätt

Du måste lämna ett meddelande om felet "inom skälig tid" efter det att du har upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett i rätt tid, enligt KKL (lagen). Skälig tid kan emellertid vara längre än två månader. Som regel är det en giltig ursäkt om du haft förhinder, exempelvis om du har varit sjuk eller bortrest. Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början. Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut tre år efter det att du har tagit emot varan. Reklamationstiden förlängdes den 1 april 2005 från två till tre år. Det gäller varor och tjänster som du köpt den dagen eller senare. För varor och tjänster som du köpt före den 1 april 2005 gäller fortfarande två års reklamationstid. (Källa: Konsumentverket 2006-03-31). Läs mer om Konsumentköplagen på Konsumentverkets hemsida.

Vid eventuell tvist, så kommer vi följa allmäna reklamationsnämndens rekommendation.

Produkter som reklameras skall skickas till följande adress: Tyg-Finessen Stora Östergatan 9 27134 Ystad

Personuppgiftslagen

Tyg-Finessen Lars Wendel 27134 Ystad organisationsnummer 610916-4639 är ansvarig för de personuppgifter som via eller inom ramen för webshoppen www.tygfinessen.se inhämtas från dig som kund. Den information som du frivilligt har lämnat till Tyg-Finessen Lars Wendel kommer att behandlas enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204), "PUL". Uppgifterna kommer bland annat att användas på följande sätt;

a)  Vi sparar informationen och behandlar den för att kunna tillhandahålla individ-anpassade, uppdaterade och relevanta tjänster/produkter till registrerade användare. b)  Uppgifterna ger oss möjlighet att ge en identifierad kundgrupp anpassade erbjudanden, marknadsföring eller andra utskick, och även i övrigt ge god service och information.
Du äger rätt att utan kostnad en (1) gång per kalenderår efter egen skriftlig begäran få information om huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte, samt för det fall att dina uppgifter behandlas även erhålla skriftlig information om:

a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Din begäran skall vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, adress och personnummer. Begäran sänds till Tyg-Finessen Stora Östergatan 9 27134 Ystad, märk kuvertet "Personuppgiftsombud". Information enligt ovan kommer att sändas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Tyg-Finessen Lars Wendel.
Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller i övrigt inte har behandlats i enlighet med PUL eller föreskrifter utfärdade med stöd av PUL, har du rätt att begära rättelse, blockering eller radering. Begäran om att du inte önskar mottaga utskick i marknadsföringssyfte från Tyg-Finessen Annette Persson kan du enklast göra genom ett besök i vår butik. Begäran om att Du önskar helt avregistreras från registret kan göras skriftligen till adress enligt stycket ovan, med angivande av namn, adress och personnummer.

Försenad Leverans

Leverans sker normalt inom 2-5  arbetsdagar, men i dessa covid-19 tider tar allting lite längre tid både att få hem varor samt att leverera dessa

Som konsument har du alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid eventuell försening.

Personlig integritet

Din integritet är viktig för Tygfinessen.se. Här kan du läsa information om de uppgifter vi får från våra besökare. På Tyg-finessens.se hemsida kan du beställa produkter och/eller Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi sparar information som namn, adress, epost, telefonrummer, kreditkortsinformation samt information om dina beställningar. Dessutom lagras viss information om dina intressen och användning av Tyg-Finessens tjänster och ev. program.

Även så kallad icke-personlig identifierbar information samlas in när du besöker vår webplats. Exempel på detta kan vara vilken webläsare du använder, (Internet explorer, Chrome eller Firefox mfl.) Vilket operativsystem du använder (Windows, Mac, iOS) eller vilka websidor du har besökt på vår webplats.

Information vi samlar in används för att förbättra våra tjänster och produkter och våran hemsida för att bättre kunna tillhandahålla erbjudanden och tjänster som är utav intresse för dig som besökare.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev men inte önskar att erhålla dessa i framtiden så avregistrerar du dig från nyhetsbred genom att klicka på länken längst ner i något av våra nyhetsbrev som vi har skickat till dig.

Cookies

Tyg-Finessen.se använder så kallade cookies som lagras lokalt på din dator. Dessa innehåller personlig information om identifiering och spårning av våra besökares navigering. Detta gör det bland annat enklare för oss arr hantera vilka preferenser våra kunder har.

Insamling av uppgifter för tredje part

Tredjepartsleverantör, inkluderat Google, visar annonser för tygfinessen.se genom sök på www.google.se och på hemsidor på internet. Tredjepartsleverantör, inkluderat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarens tidigare besök på denna webplatsen. Besökare kan välja att ta bort Googles användning av cookies genom att gå till Google annonsering "opt-out" via denna länken: http://www.google.com/privacy/ads

Andra tredjepartsleverantörer som Facebook.com kan också visa annonser för Tyg-Finessen.se.

Om du har frågor kring ovanstående är du välkommen att kontakta oss via: Info@tygfinessen.se

Tygfinessen
Götgången 26
27144 YSTAD